Handmade by Nancy Chestnut

Approximately 3.5  x4.5 x 10 inches

 

 

Nutmeg Robe Vessel by Nancy Chestnut

$39.00Price